Futisala

Nieuw bestuur Futisala

Op donderdag 4 juli 2019 heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gevonden van Futisala. Tijdens deze ALV zijn er nieuwe bestuursleden gekozen.

Leon Kroon, secretaris, en Remco Plender, voorzitter, hadden aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden binnen het Futisala bestuur. Harmen Adema (was algemeen bestuurslid) werd voorgedragen voor de positie van secretaris, Jesse v.d. Berg voor de positie van voorzitter, Wim van Klaarbergen voor de positie van algemeen bestuurslid en Arjen Dekker voor de positie van penningmeester. De positie van penningmeester was al enige tijd vacant. Er kwamen geen bezwaren vanuit de aanwezig leden, waardoor Harmen, Jesse en Arjen gefeliciteerd konden worden met hun nieuwe functies.

We zijn erg blij dat dit nieuwe bestuur zich wil inzetten voor Futisala! Voor de volledigheid het complete bestuur van Futisala:

Jesse v.d. Berg (Voorzitter)
Harmen Adeama (Secretaris)
Arjen Dekker (Penningmeester)
Bert Koppelman (Algemeen bestuurslid)
Wim van Klaarbergen (Algemeen bestuurslid)